EEN PSYCHOSOCIAAL VEILIG WERKKLIMAAT

Psychologisch, psychosociaal… waar hebben we het nu eigenlijk over?

In de Arbowet en het Arbobesluit worden werkgevers verplicht om maatregelen te treffen om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Onder PSA vallen zaken als werkdruk, stress, agressie, geweld, pesten, discriminatie, ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidatie op de werkvloer. Werkgevers moeten een beleid voeren dat gericht is op het voorkomen van PSA en het beschermen van de gezondheid en veiligheid van hun werknemers.

Maar hoe dan?

Een van de manieren waarop je dit als organisatie kan doen is aandacht te besteden aan het creëren van een psychologisch veilig werkklimaat.

Een klimaat waarin mensen zich op hun gemak voelen als ze zich uiten en zichzelf zijn. Ze delen gemakkelijk hun zorgen of vertellen over hun fouten zonder angst voor een ongemakkelijke situatie of represailles. Je hebt het gevoel dat je gewoon met relevante ideeën, vragen of zorgen aan kunt komen. Je kan je voorstellen dat een dergelijk klimaat een positieve invloed heeft op o.a. het omgaan met en reguleren van werkdruk en ongewenste omgangsvormen.

Wist je dat een psychologisch veilig werkklimaat bewezen positief bijdraagt aan de algehele kwaliteit én prestaties van jouw organisatie?

Onze experts psychosociale veiligheid nemen je tijdens de workshop mee in wat psychologische veiligheid nou precies is en wat ervoor nodig is om dit binnen jouw organisatie te creëren.