VITALITY ARBO

 

Gezondheid en inzetbaarheid. Iedereen z’n eigen verantwoordelijkheid, maar wel op basis van een gedeelde visie.

Kwestie van een nieuwe kijk op ARBO.

Onze innovatieve visie op verzuim en inzetbaarheid zorgt ervoor dat iedereen met aandacht naar elkaar omziet. In deze gecertificeerde Vitality ARBO-3.0 aanpak neemt iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en wordt zich bewust van het belang van gezond werken. De eigen motivatie speelt daarbij steeds een grote rol. Het gaat erom dat leiding en medewerkers -elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid- samen een vraaggericht meerjarenplan opstellen. 

Daarbij ligt het accent op preventief handelen, in plaats van curatief. Niet alle beperkingen, maar juist de mogelijkheden staan in deze aanpak centraal. Het gaat niet om minder afwezigheid, het gaat om met elkaar een vitale arbeidsrelatie te krijgen. Daarbij worden de wederzijdse verwachtingen met plezier en energie ingevuld. Meer weten over deze vernieuwende aanpak? Neem dan direct contact met ons op!

Niet de beperkingen, maar juist de mogelijkheden van de medewerker worden centraal gesteld

BuroVitaal ondersteunt Euroma bij het voorkomen en de-medicaliseren van verzuim. Niet de beperkingen, maar juist de mogelijkheden van de medewerker worden centraal gesteld. De eigen verantwoordelijkheid en het belang van medewerkers bij blijvend gezond werken zijn belangrijk geworden. Motivatie en vitaliteit spelen een grotere rol. Het gaat niet om minder-afwezigheid, het gaat erom samen (leiding en medewerker) een vitale en betrokken arbeidsrelatie op te bouwen, waarbij de wederzijdse verwachtingen met plezier en energie worden ingevuld.

Of, om met Johan Cruijff te spreken: “Je gaat het pas zien als je het door hebt”

Marilou Pouwels, HR-manager Euroma Nederland