Hoe staat jouw organisatie er voor?
Doe de vitaliteitscan >>
1 - Er is een duidelijke strategie en beleid ten aanzien van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
Question Image
2 - De directie draagt de visie uit dat gezonde, capabele en gemotiveerde werknemers een belangrijke bijdrage leveren aan positieve bedrijfsresultaten.
Question Image
3 - Er wordt structureel gewerkt aan het bevorderen van de gezondheid en tevredenheid van medewerkers
Question Image
4 - Leidinggevenden (h)erkennen het belang van duurzame inzetbaarheid voor werknemers en de organisatie
Question Image
5 - Leidinggevenden vervullen een enthousiasmerende en stimulerende rol in het bevorderen van duurzame inzetbaarheid
Question Image
6 - Werknemers (h)erkennen het belang van duurzame inzetbaarheid voor zichzelf en hun organisatie
Question Image
7 - Er is op organisatieniveau een duidelijke (beleids)planning om duurzame inzetbaarheid te verbeteren
Question Image
8 - Kengetallen over de gezondheid van medewerkers worden verzameld en gebruikt als stuurinformatie
Question Image
9 - HR is een gesprekspartner op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor het MT
Question Image
10 - Er is een goed verzuim- en arbobeleid waarmee uitval wordt voorkomen en snelle terugkeer wordt gerealiseerd
Question Image
/
Vul uw gegevens in om de resultaten te bekijken
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Telefoonnummer
Email adres
Check