Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is het perfecte startpunt voor optimaal presterende medewerkers

mei 10, 2021

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is het perfecte startpunt voor optimaal presterende medewerkers. Het biedt zicht op hun werkvermogen, mentale veerkracht, eventuele gezondheidsrisico’s en leefstijl. De uitkomsten van het onderzoek helpt onze medewerkers bij het stimuleren van gezond gedrag en het levert ons als bedrijf concrete input voor ons vitaliteits- en duurzaam inzetbaarheidsbeleid.
Daarnaast voldoen we als werkgever ook aan onze wettelijke verplichting om het PMO periodiek aan te bieden aan onze medewerkers. Het PMO is bij ons gebaseerd op de uitkomsten van de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie).

Anja Stappenbelt, HR-manager Rollecate groep