PMO
VITALITY CHECKS

 

Vitality Checks zijn PMO’s die zowel de gezondheid als het welzijn van medewerkers registreren.

Kwestie van goed werkgeverschap.

In het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) van BuroVitaal worden medewerkers onderzocht naar hun fysieke en mentale gezondheid. Onze aanpak is erop gericht om kostbare uitval te voorkomen. Tenslotte brengt het werk vrijwel altijd risico’s voor de fysieke en mentale gezondheid met zich mee. Zo’n PMO is een investering die zich direct terugverdient. Wij ontzorgen het volledige traject. Het onderzoek is een uitstekende graadmeter voor de vitaliteit van iedere medewerker. 

​Duurzame inzetbaarheid is tenslotte voor werkgever als werknemer van groot belang. Uiteindelijk zal ook steeds langer moeten worden doorgewerkt. Daarbij is het PMO ook een wettelijk bewijs van goed werkgeverschap. Iets dat gezien de krapte op de arbeidsmarkt positief onderscheidend kan werken. Meer weten over onze visie op goed werkgeverschap? Neem dan meteen contact met ons op.

Kom meer te weten
over de Vitality Check

  • Het PMO: de basis voor een gezonde werknemer

  • De werkwijze van het PMO

  • Welk onderzoek past binnen uw organisatie?

  • Het PMO-promoteam

KIES JOUW PMO VITALITY CHECK

5

Offerte
aanvragen

5

Offerte
aanvragen

5

Offerte
aanvragen

5

Offerte
aanvragen

5

Offerte
aanvragen

5

Offerte
aanvragen

5

Offerte
aanvragen

5

Offerte
aanvragen

5

Offerte
aanvragen

5

Offerte
aanvragen

Transferro vindt vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers belangrijk en voert hierop actief beleid

Transferro vindt vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers belangrijk en voert hierop actief beleid. Transferro gelooft in preventie en ziet dat als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerker en werkgever, aldus Anita van de Weerd, HR-manager bij Transferro.

Als werkgever faciliteren en stimuleren wij de medewerkers om hiermee aan de slag te kunnen. Daarnaast kijken we zelf ook kritisch naar ons beleid en arbeidsomstandigheden. “Is dit nog actueel voldoende en sluit het voldoende aan op de doelstellingen van zowel werkgever als werknemer?”

We waren op zoek naar een partij die ons écht kon ontzorgen op het gebied van het preventief medisch onderzoek, vertelt Anita. ‘Maar wel een partij die ons juist ook ná het uitvoeren van de health-check kon ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van ons vitaliteitsbeleid. Dat vonden we bij BuroVitaal. De output van de health-checks wordt in de vorm van een uitgebreide geanonimiseerde groepsrapportage met analyses, conclusies en aanbevelingen ingezet voor de verdere ontwikkeling van ons beleid. En dat doen we samen.

Wat fijn is en bijzonder effectief, is dat we op basis van de uitkomsten van de groepsrapportage heel gericht vraaggerichte interventies in kunnen zetten voor de medewerkers. Zo kan nagedacht worden welke workshops georganiseerd kunnen worden voor de medewerkers op thema’s als omgaan met stress, gezonde voeding en beter slapen.

Vanuit onze werkzaamheden, meest logistiek en kantoor, kwam na gericht onderzoek van BuroVitaal door inzet van extra vragenlijsten naar boven dat er relatief veel meldingen waren betreffende het bewegingsapparaat (armen, schouder, rug, etc). Op basis van deze uitkomsten gaan we samen met de experts van BuroVitaal duw-, trek-, en tiltrainingen inzetten voor alle medewerkers op logistiek.

Anita van de Weerd, HR-manager bij Transferro

Ik ben heel content met de samenwerking. De lijntjes zijn kort en dat werkt erg plezierig

Bij zowel Europrovyl als bij Kumij hebben we dit jaar een Preventief Medisch Onderzoek georganiseerd. Enerzijds vanuit de verplichting van de Arbo wet maar aan de andere kant ook vanwege het belang in gezond en fit personeel. Hiervoor hebben we BuroVitaal ingeschakeld om deze bij ons uit te voeren. We hebben samen geïnventariseerd. We vonden het belangrijk om bij deze groep medewerkers zowel een fysiek als mentaal gedeelte onder de loep te nemen. Dit hebben we gedaan in de vorm van een vragenlijst en een fysiek onderzoek.

Het kennismakingsgesprek verliep goed en na akkoord is de uitrol van het PMO begonnen. We hebben veel contact gehad en de actiepunten van beide kanten opgepakt. Ik ben heel content met de samenwerking. De lijntjes zijn kort en dat werkt erg plezierig. De manier van handelen van BuroVitaal is snel. Vragen worden direct beantwoord of opgepakt. Dat werkt erg fijn!

Sigrid Nugteren, HR VHZ-Groep

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is het perfecte startpunt voor optimaal presterende medewerkers

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is het perfecte startpunt voor optimaal presterende medewerkers. Het biedt zicht op hun werkvermogen, mentale veerkracht, eventuele gezondheidsrisico’s en leefstijl. De uitkomsten van het onderzoek helpt onze medewerkers bij het stimuleren van gezond gedrag en het levert ons als bedrijf concrete input voor ons vitaliteits- en duurzaam inzetbaarheidsbeleid.
Daarnaast voldoen we als werkgever ook aan onze wettelijke verplichting om het PMO periodiek aan te bieden aan onze medewerkers. Het PMO is bij ons gebaseerd op de uitkomsten van de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie).

Anja Stappenbelt, HR-manager Rollecate groep